مشاوره رایگان

گروه توسعه کسب و کار دیجیتال اس‌ام‌جِی

برای رشد کسب و کار خود در فضای سایبری و دیجیتال

گروه توسعه کسب و کار دیجیتال اس‌ام‌جِی

برای رشد کسب و کار خود در فضای سایبری و دیجیتال

مشاوره رایگان

تعرفه پلن‌های تولید محتوا و مدیریت اینستاگرم

۲ت/ماهانه

 • بدون تهیه محتوا
 • غیرحضوری
 • ۳ استوری در هفته
 • ۲ پست در هفته

پلن A

پلن A

۲ت/ماهانه

 • بدون تهیه محتوا
 • غیرحضوری
 • ۳ استوری در هفته
 • ۲ پست در هفته

۲٫۵ت/ماهانه

 • بدون تهیه محتوا
 • غیرحضوری
 • ۴ استوری در هفته
 • ۲ پست در هفته
 • مدیریت کامنت و دایرکت

پلن B

پلن B

۲٫۵ت/ماهانه

 • بدون تهیه محتوا
 • غیرحضوری
 • ۴ استوری در هفته
 • ۲ پست در هفته
 • مدیریت کامنت و دایرکت

۴ت/ماهانه

 • بدون تهیه محتوا
 • غیرحضوری
 • ۵ استوری در هفته
 • ۴ پست در هفته
 • مدیریت کامنت و دایرکت

پلن C

پلن C

۴ت/ماهانه

 • بدون تهیه محتوا
 • غیرحضوری
 • ۵ استوری در هفته
 • ۴ پست در هفته
 • مدیریت کامنت و دایرکت

۷ت/ماهانه

 • بدون تهیه محتوا
 • تولید و ادیت محتوا
 • غیرحضوری
 • ۵ استوری در هفته
 • ۴ پست در هفته
 • مدیریت کامنت و دایرکت

پلن D

پلن D

۷ت/ماهانه

 • بدون تهیه محتوا
 • تولید و ادیت محتوا
 • غیرحضوری
 • ۵ استوری در هفته
 • ۴ پست در هفته
 • مدیریت کامنت و دایرکت

۱۰ت/ماهانه

 • تهیه محتوا حضوری
 • ادیت محتوا
 • تولید محتوا
 • ۶ استوری در هفته
 • ۳ پست در هفته
 • مدیریت کامنت و دایرکت

پلن E

پلن E

۱۰ت/ماهانه

 • تهیه محتوا حضوری
 • ادیت محتوا
 • تولید محتوا
 • ۶ استوری در هفته
 • ۳ پست در هفته
 • مدیریت کامنت و دایرکت
سلام!

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم!

Social