ریدایرکت http به https در وردپرس

استفاده از کد زیر در پرونده .htaccess شما به طور خودکار بازدید کنندگان را به نسخه HTTPS سایت شما هدایت می کند: RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301] اگر پرونده .htaccess را دارید: RewriteEngine On را...
سلام!

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم!

Social