طراحی کارت ویزیت پایه

BASE

پلن پایه

پلنی مناسب دنبال یک کارت ویزیت با قیمت پایین هستند.

N

استفاده از وکتور

N

یک طرح

N

تک رو/دو رو

N

تا سه بار ویرایش

490,000 تومان

در صورت تمایل به پرداخت کارت به کارت، هزینه را به “شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۳۰۳۳۹۸۶۲۳ به نام صادق مجیدی‌نیا – بانک ملی” واریز و اطلاعات پرداخت را به پشتیبانی ارسال کنید.

کپی شماره کارت
سلام!

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم!

Social