طراحی لوگو دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه پروین اعتصامی

مشتری:

مدرسه پروین اعتصامی

فعالیت:

مدرسه

درباره این پروژه

  • طراحی لوگو دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه «پروین اعتصامی»، برگرفته از حرف «پ»، «کتاب» و «پرنده».
  • ایده استفاده از پرنده به دلیل علاقه پروین اعتصامی به طبیعت و پرنده‌ها توسط طراح ارائه شده و بعنوان یک مفهوم در لوگو بکار رفته است.
سلام!

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم!

Social