طراحی لوگو آموزش گیتار تارخ

مشتری:

تارخ طلیسگر

فعالیت:

آموزش گیتار

درباره این پروژه

  • طراحی لوگو مدرس گیتار «تارخ طلیسگر»
  • برگرفته از سیم، دهانه صدای گیتار و فرم حرف «خ» در دهانه گیتار.
سلام!

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم!

Social