لوگو کمپانی سایپرس آکادمیک

مشتری:

کمپانی سایپرس آکادمیک قبرس شمالی

فعالیت:

مهاجرت تحصیلی

درباره این پروژه

لوگو با بکارگیری دو حرف C و Y، یک بار به صورت کلی و یک بار در مرکز لوگو طراحی شده است.

این لوگو برای کمپانی سایپرس آکادمیک قبرس شمالی که در زمینه مهاجرت تحصیلی فعالیت دارد، طراحی شده است.

سلام!

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم!

Social