لوگو زال تتو

مشتری:

علی زارعی

فعالیت:

تتو

درباره این پروژه

  • ترکیبی از حروف Z و A و A و L.
  • حرف L با قرار گرفتن روی Z دو حرف A را به وجود آورده.
  • اسم ZAAL با ترکیب اسم تتوآرتیست پیشنهاد شده. (ZArei ALi)
  • خطوط صاف، قرینه و ظریف، مفهوم دقت و ظرافت این هنر را ارائه می‌کند.
سلام!

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم!

Social